Distinguished Passouts

 

 

Class - X

S.N.

Year

Name

Marks Out of 500/

CGPA OUT OF 10

01

1990

Bikram Auditto

398

02

1991

Shivani Sondhi

397

03

1992

Navneet Kaur

379

04

1993

Diwakar Losali

434

05

1994

Himansu Gupta

449

06

1995

Sudhir Yadav

312

07

1996

Dumar Sedai

364

08

1997

Satbir Singh

393

09

1998

Rinki Kumari

360

10

1999

Anil Singh

347

11

2000

Dipti Pateria

320

12

2001

Kundan Singh Bist

384

13

2002

Shon Bir Singh

313

14

2003

Pawan Kumar

395

15

2004

Manita Thapa

353

16

2005

Abha Yaday

419

17

2006

Rajeshwari Thapa

413

18

2007

Prinka Yaday

446

19

2008

Vinita Singh

412

20

2008

Chakra Prasad Thapa

412

21

2009

Subha T. Nair

459

22

2010

Shalini Mishra

9.8 CGPA

23

2011

Mahima Satpathy

9.4 CGPA

24

2011

M. Bhavya Dhatri

9.4 CGPA

25

2012

Sahil

10 CGPA

26

2012

Anuvhav Chowdhary

10 CGPA

27

2012

Sovam Sinha Roy

10 CGPA

28

2013

Anjali Latwal

10 CGPA

29

2013

J Jennifer

10 CGPA

30

2014

Kshitiz Karkee

8.6 CGPA

31

2015

Neha Karkee

10 CGPA

32

2015

Shashank Shekhar

10 CGPA

33

2015

Nidhi Singh

10 CGPA